Spacer wirtualny Gra panoramiczna
history galleryinfo/news games education contact partners and sponsors facebook
 
 2017.05.09 
„Dostępne Migane Dobranocki - cykl integracyjnych warsztatów i zajęć edukacyjnych i artystycznych”
„Dostępne Migane Dobranocki”
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie przystąpiło do realizacji projektu „Dostępne Migane Dobranocki - cykl integracyjnych warsztatów i zajęć edukacyjnych i artystycznych” we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Sportowym dla Niesłyszących „Surdostal” oraz Lubelską Szkołą Sztuki i Projektowania, w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura dostępna” zarządzanego przez Narodowe Centrum Kultury.
Celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.

Zapisy: Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie, 35-064 Rzeszów, Mickiewicza 13, tel.: 17-748 36 51, 17-852 57 15, 535 36 37 09

W ramach przedsięwzięcia w terminie 23.05- 05.10.2017 roku w Muzeum Dobranocek i poza jego siedzibą odbędzie się cykl twórczych spotkań oraz warsztatów integracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób głuchych oraz słabosłyszących.

Zostanie też zrealizowany „Przewodnik dla małych i dużych wielbicieli dobranocek. Muzeum oczyma niesłyszącego” w formie nagrania audio video z napisami oraz w języku migowym, którego zadaniem jest zachęcenie osób z dysfunkcją słuchu do uczestnictwa w kulturze, twórczej aktywności oraz poznania zbiorów muzeum i historii animacji.
Niecodziennym wydarzeniem w ramach przedsięwzięcia będzie zorganizowane 23 maja o godz. 11.00 uroczyste otwarcie wystawy „Colargol to właśnie ja” z okazji jubileuszu 50-tych urodzin bajkowego misia z odsłonięciem rzeźby dobranockowego bohatera oraz spotkaniem autorskim z reżyserem serialu Tadeuszem Wilkoszem.
Beneficjenci będą zwiedzać ekspozycję z przewodnikiem i tłumaczem języka migowego, wezmą też udział w zajęciach edukacyjnych oraz dostosowanych do ich potrzeb projekcjach filmowych.

Kluczowym punktem projektu są organizowane w terminie 12-15 września warsztaty animacji: „Migane dobranocki”, na których pod okiem reżyser Joanny Jasińskiej-Koronkiewicz niesłyszący uczestnicy wspólnie ze słyszącymi stworzą swój własny film animowany przy udziale tłumacza języka migowego.
W warsztatach wezmą udział słyszący i niesłyszący uczniowie rzeszowskich szkół integracyjnych oraz Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania.
Filmy warsztatowe zostaną zaprezentowane szerszej publiczności poprzez kanał YouTube, na stronach internetowych i Facebooku partnerów projektu oraz w regionalnych mediach.
Beneficjenci będą także poznawać historię animacji zwiedzając Muzeum Dobranocek i uczestnicząc w pokazach filmowych.
Warsztaty mają także służyć zmotywowaniu grup osób z dysfunkcjami i ukazaniu im, że mimo swoich ograniczeń są w stanie wykonać twórczą pracę, która przyniesie konkretne efekty.

By osobom słyszącym, już od najmłodszych lat przybliżyć świat osób niesłyszących i sposoby komunikacji, planowane są:

- "Światy równoległe" - (02.09-20.09.2017) - warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym uwrażliwiające na potrzeby osób niesłyszących.
Głównym celem zajęć jest podniesienie świadomości społecznej na temat Kultury Głuchych i przełamywanie barier oraz zjawiska wykluczenia, jakiemu podlegają osoby z dysfunkcjami słuchu.
Podczas spotkań uczestnicy będą mieli okazję poznać m.in. zasady savoirvivre’u, jakimi powinni się kierować podczas spotkania z osobą niesłyszącą, a także zostaną wprowadzeni w podstawy języka migowego.
Zajęcia podzielone będą na II stopnie wtajemniczenia. Sposób prowadzenia zajęć będzie dostosowany do możliwości percepcyjnych dzieci.

- "Przygody z dobranocką" - (04.09-22.09.2017) - zajęcia edukacyjne dla dzieci, zabawy, konkursy, projekcje organizowane poza siedzibą muzeum w instytucjach oświatowych.

- "Migowy dodaj do ulubionych! Migowy poprzez sztuki piękne" - (15.09-05.10.2017) - warsztaty z języka migowego dla dzieci w wieku przedszkolnym prowadzone w oparciu o autorski program dr Edyty Lisek – Lubaś mające przybliżyć dzieciom język, którym posługują się osoby z dysfunkcją słuchu.
Sposób prowadzenia zajęć będzie dostosowany do możliwości percepcyjnych dzieci.

Będzie to bardzo interesujące pod względem merytorycznym działanie, realizowane po raz pierwszy w tej formie w historii muzeum.
Beneficjenci z dysfunkcją słuchu będą mogli w atrakcyjny, interaktywny sposób poznawać historię animacji poprzez twórczą aktywność i zabawę.
Zajęcia integracyjne przybliżą pozostałym uczestnikom projektu problemy z jakimi borykają się osoby niesłyszące.

Całkowity koszt realizacji projektu: 30 724 zł. Przyznane dofinansowanie MKiDN: 17 000 zł.

Muzeum Dobranocek w Rzeszowie dziękuje Dyrekcji i Pracownikom: Studio Miniatur Filmowych w Warszawie, Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej oraz TV Studio Filmów Animowanych w Poznaniu za współpracę i użyczenie licencji do filmów.

Serdeczne podziękowania dla Pana Tadeusza Wilkosza, Muzeum Kinematografii w Łodzi za użyczenie eksponatów na wystawę oraz Dyrekcji i Pracownikom Filmoteki Nardowej i Fototeki za udostepnienie fotosu z planu filmowego "Colargol i cudowna walizka".
MKiDN aby przejść do strony kliknij tutaj
Kultura dostępna aby przejść do strony kliknij tutaj
Narodowe Centrum Kultury aby przejść do strony kliknij tutaj
 

Program Kultura Dostepna
Celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.

 

Instytucja zarządzająca programem
Narodowe Centrum Kultury

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Patronat medialny

 

Partnerzy

 
   
Odtwarzaj Zatrzymaj Wyłącz