Spacer wirtualny Gra panoramiczna
history galleryinfo/news games education contact partners and sponsors facebook
 
 2017.05.11 
Dostępne Migane Dobranocki - zapraszamy na warsztaty integracyjne
W ramach projektu realizowanego z programu "Kultura Dostępna" w terminie 12.09 - 05.10.2017 roku w Muzeum Dobranocek i poza jego siedzibą odbędzie się cykl twórczych spotkań oraz warsztatów integracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób głuchych oraz słabosłyszących.
Wszystkie zajęcia prowadzone są nieodpłatnie.
Rezerwacje: 535 36 37 09, 17-748 36 51, 17-852 57 15.

12-15 września - warsztaty animacji: "Migane dobranocki", na których pod okiem reżyser Joanny Jasińskiej-Koronkiewicz niesłyszący uczestnicy wspólnie ze słyszącymi stworzą swój własny film animowany przy udziale tłumacza języka migowego. Beneficjenci będą także poznawać historię animacji zwiedzając Muzeum Dobranocek i uczestnicząc w pokazach filmowych.

02-20 września - "Światy równoległe" - warsztaty uwrażliwiające na potrzeby osób niesłyszących. Głównym celem zajęć jest podniesienie świadomości społecznej na temat Kultury Głuchych i przełamywanie barier oraz zjawiska wykluczenia, jakiemu podlegają osoby z dysfunkcjami słuchu.

04-22 września - "Przygody z dobranocką" - zajęcia edukacyjne dla dzieci, zabawy, konkursy, oraz projekcje filmów animowanych. Zajęcia mają na celu zachęcenie dzieci do poznania bohaterów dobranocek, którzy uczą tolerancji, dobrych manier, zdrowego stylu życia i wartości przyjaźni. Spotkania prowadzone będą z wykorzystaniem eksponatów, różnorodnych pomocy dydaktycznych, interaktywnych zabawek, pojawią się na nich także bajkowi bohaterowie.

15 września - 05 października "Migowy dodaj do ulubionych! Migowy poprzez sztuki piękne" - warsztaty z języka migowego dla dzieci w wieku przedszkolnym prowadzone w oparciu o autorski program dr Edyty Lisek-Lubaś mające przybliżyć dzieciom język, którym posługują się osoby z dysfunkcją słuchu.

Zostanie też zrealizowany "Przewodnik dla małych i dużych wielbicieli dobranocek. Muzeum oczyma niesłyszącego" w formie nagrania audio video z napisami oraz w języku migowym, którego zadaniem jest zachęcenie osób z dysfunkcją słuchu do uczestnictwa w kulturze, twórczej aktywności oraz poznania zbiorów muzeum i historii animacji.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Muzeum Dobranocek w Rzeszowie serdecznie dziękuje: Studio Miniatur Filmowych w Warszawie, Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, TV Studio Filmów Animowanych w Poznaniu za użyczenie licencji do filmów.

Patronat medialny: TVP3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna Nowiny, Gazeta Wyborcza w Rzeszowie oraz portale: nowiny24.pl, rzeszow.wyborcza.pl, resinet.pl, galicjusz.pl, gdziecko.pl Dziękujemy też za promocję projektu: Programowi 1 Polskiego Radia, Polskiej Agencji Prasowej, Radio Eska, Radio Wawa.
 

Warsztaty integracyjne

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Partnerzy

 
   
Odtwarzaj Zatrzymaj Wyłącz