Spacer wirtualny Gra panoramiczna
historia galeriaaktualności zabawy edukacja kontakt partnerzy i sponsorzy facebook
 
 2017.04.01 
Ogólnopolski konkurs fotograficzny "W ślad za dobranocką"
Ogłaszamy konkurs fotograficzny organizowany przez Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie.

Szczegóły: REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO – W ślad za dobranocką


CZAS TRWANIA: 4 KWIETNIA – 31 SIERPNIA 2017 ROKU


1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie.
2. Konkurs ma charakter otwarty, nie ma ograniczeń wiekowych.
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
4. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
6. Tematyka konkursu: fotografia/skany fotografii dokumentujące obecność bohaterów polskich i zagranicznych dobranocek w różnych miejscach w kraju i na świecie aktualnie i w przeszłości.
7. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu od 1 do 3 zdjęć/skanów zdjęć (wyłącznie w formie cyfrowej). Można nadsyłać fotografie własnego autorstwa, ale także te odnalezione w starych rodzinnych albumach.
8. Zdjęcia oceni komisja konkursowa powołana przez Muzeum Dobranocek w Rzeszowie, składająca się z osób profesjonalnie zajmujących się fotografią.
9. Skład osobowy komisji ustala organizator.
10. Prace będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: oryginalność, ciekawe ujęcie tematu oraz jakość nadesłanych prac.
11. Wymagania techniczne: pliki o minimalnej rozdzielczości 300 dpi (wielkość minimalna 1,5 MB), fotografie zapisane w formacie JPG
12. Fotografie/skany fotografii, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
13. Wszystkie pliki należy podpisać: nazwiskiem i imieniem autora/właściciela zdjęcia oraz numerem, np. Nowak Marian zdj.1, Nowak Marian zdj.2.
14. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.
15. Komisja konkursowa zdyskwalifikuje prace zawierające treści wulgarne, nieprzyzwoite bądź obrażające uczucia osób trzecich.
16. Nagroda konkursowa – tablet - zostanie ufundowana przez Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie.
17. Muzeum nie wysyła dyplomów za udział w konkursie.
18. Termin trwania konkursu: od 4 kwietnia do 31 sierpnia 2017 roku.
19. O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą mailową
do 20 września 2017 roku. Prezentacja zdjęć laureatów oraz galeria fotografii wszystkich prac zakwalifikowanych do konkursu zostanie zamieszczona na Facebooku, na profilu Muzeum Dobranocek w Rzeszowie.
20. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie oraz prezentację
danych osobowych na stronie internetowej i Facebooku organizatora oraz publikatorach, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz. 833).
21. Autor zgłaszający swoją pracę do konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie jej przez organizatora, wykonywanie kopii oraz prezentacji podczas pokazu konkursowego, prezentacji na stronie internetowej, Facebooku, w publikatorach oraz podczas innych okazji po zakończeniu konkursu, według uznania organizatora.
22. Zdjęcia wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia należy nadesłać do 30 sierpnia 2017 roku na adres: konkursymuzeumdobranocek@gmail.com z dopiskiem: „W ślad za dobranocką”.Karta zgłoszeniowa uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko:
…....................................................................................
..........................................
Adres zamieszkania:
….....................................................
................................................................... ….............................................................................
........................................................................... ...
Kod pocztowy:
..............................................................
.........................................................................
Miejscowość:
….............................................
........................................................................................
Adres e-mail.:
...................................................
........................................................................................
Numer telefonu:
….....................................
.............................................................................................
Numer telefonu opiekuna (jeśli dotyczy):
...............................................................................................
Krótki opis zgłoszonej pracy, wraz z miejscem, autorem oraz historią wykonania fotografii:
…..........................................................
...............................................................................
.........................................................................................................................
..............................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu
do celów marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych
(Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Podpis uczestnika: …................................................................
Podpis opiekuna prawnego ( dot. osób poniżej 18 lat)......................................................................
 
   
Odtwarzaj Zatrzymaj Wyłącz